Snobrød og hekseafbrænding

NIVÅ:

Karlebo Boligselskab har valgt at styrke den boligsociale indsats, og et af midlerne er fælles arrangementer, så for første gang var der fælles Sankt Hans fest for alle beboere i Mariehøj og Kvarterene ved Tingstedet i Valmuens Kvarter.

Aftenen startede med fælles spisning, hvorefter bål-festen startede med børnebål og snobrød.

Det er utroligt vigtigt for ikke mindst integrationen, at de mangeårige traditioner bevares og udbredes til alle beboere. Til at skabe en fælles kulturarv er snobrød og hekseafbrænding en god anledning, siger afdelingsformand Finn Weidekamp.

Bålfesten, der blev overværet af 200 beboere, blev afsluttet med levende musik i Tingstedet.