Slut: Den offentlige sektor skal ikke køre længere på literen

Af Heino Knudsen (S),

regionsrådsformand, Region Sjælland

Kære sygeplejersker i Region Sjælland. Tak for jeres åbne brev den 25. oktober 2021. Lad det være sagt med det samme: Jeg ønsker ligesom jer arbejdspresset i sundhedsvæsenet nedbragt. Alt andet kan vi selvfølgelig ikke acceptere i Danmark i 2021.

Som regionsrådsformand oplever jeg hver eneste dag på vores sygehuse engagerede medarbejdere, der knokler for at give os borgere den bedste behandling og pleje. Medarbejdere der bare ikke kan løbe stærkere. Flere steder er presset og tempoet for højt. Det kan vi ikke byde vores sundhedspersonale, som hver dag yder en ekstraordinær indsats trods pukler efter corona-pandemi og sygeplejerskestrejke og store udfordringer med at rekruttere det nødvendige personale.

I mange år, under borgerlig ledelse, var mantraet at den offentlige sektor skulle “køre lidt længere på literen”. Det stopper nu.

I Region Sjælland har vi, siden jeg blev formand for fire år siden, taget mere end 20 konkrete initiativer for at forbedre arbejdsmiljøet og sikre mere tid til vores medarbejdere og dermed mere tid til patienten. Eksempler er:

– Vi har prioriteret mere 190 mio kr. ekstra til mere personale, rekruttering og fastholdelse samt arbejdsmiljøindsatser på sygehusene. Herunder 90 mio kr. til flere sygeplejersker, og vi har investeret i nye semi-intensive senge, der skal tilføre flere medarbejdere og mere tid til patienten.

– Vi har igangsat arbejde med dialogbaseret vagtplanlægning og brug af flere faggrupper i opgaveløsningen for at aflaste eksempelvis sygeplejersker og læger.

– Vi arbejder efter ide fra Dansk Sygeplejeråd med konkrete forsøg på flere afdelinger, der øger andelen af fuldtidsansatte for at lette arbejdspresset for de enkelte medarbejdere.

– Vi har prioriteret flere penge til kompetenceudvikling, og vi henvender os aktuelt direkte til 500 sygeplejersker, der p.t. arbejder udenfor faget.

Og så sent som i mandags fik jeg opbakning i Regions Sjællands forretningsudvalg til disse nye indsatser:

– Vi afsætter nu yderligere minimum 25 mio. kr. til konkrete initiativer, der straks iværksættes. Det betyder bl.a., at vi får mere administrativt personale, – eksempelvis lægesekretærer – der skal understøtte og aflaste eksempelvis sygeplejersker og læger med administrative opgaver, så der kan blive mere tid til patienten.

– Vi har tidligere er afsat syv mio. kr. i budgetaftalen for 2022 til fastholdelse af medarbejdere. I denne uge har vi afsat 25 mio. kr. yderligere, så vi nu er oppe på 32 mio. kr. ekstra til arbejdsmiljøindsats i sundhedssektoren i Region Sjælland.

– Vi undersøger om nye lønværkstøjer kan tages i brug. I forhold til lønspørgsmålet, så vil jeg gerne tydeligt gentage og understrege, at jeg ønsker ligeløn indført, og at jeg kæmper for, at Folketing, Regioner og Kommuner forpligtiger sig til at udligne de forskelle, lønstrukturkomiteen finder.

Vi skal finde vej ud af mange års oparbejdet pres i sundhedsvæsenet. Derfor inviterer jeg også meget gerne i fremtiden jer og Dansk Sygeplejeråd, og andre faglige organisationer, ind for at få jeres løsningsforslag med i det arbejde, der er i gang lige nu.