Skovfyr som symbol for Furesø Kommune

Foto: René Schriver

Furesøen hed oprindelig Fuuresø fra det gamle navn Fuur for træarten fyr. Skovfyrren var sammen med birken et af de første træer, som kom til Danmark efter istiden. Furesøen har derfor tidligere været omgivet af en urskov med skovfyr.Furesø By og Land har derfor foreslået skovfyrren som et officielt symbol for Furesø Kommune, men de vil gerne høre borgernes mening.- Både Jesper Bach og Lars Carpens lovede i valgkampen, at der skulle fremlægges en designmanual her i foråret på baggrund af de erfaringer, man har fra designmanualen for Farum Kaserne. Det er nu blevet til en diskussion om et grafisk identitetsprogram. Det er som at lave emballagen, før man kender indholdet. Vi mener ikke, der er mange visioner i enevældens symboler "krone og våbenskjold", lyder det fra arkitekt Bernt Petersen fra Furesø By og Land.Foreningen vil med symbolet markere vigtigheden af at bevare og beskytte den natur og miljø, som borgerne finder værdifuld.- Det gør man blandt andet ved lave en design- og plejeplan, som beskytter miljøet og fremmer biologisk mangfoldighed, fremmer en bæredygtig byudvikling og bydannelse med tilgængelighed for alle og inddrager befolkningen i beslutningsprocessen, mener Bernt Petersen.