Skoven – en mulighed for trivsel til alle

Af Charlotte Mathiassen, Hans Rostgårdsvej 10, Humlebæk:

At have mulighed for at tilbringe tid i naturen har afgørende indflydelse på børns og voksnes trivsel. Det viser forskningen både her i landet og internationalt.

Det er sundt at bevæge sig, og naturen tilbyder varierede muligheder for at udfordre kroppen. Det gælder alle, især børnene.

Hvordan man omgås med naturen og dens levende organismer lærer vi bedst i naturen selv. Når vi voksne giver børnene mulighed for at erfare naturen allerede fra små, så støtter vi udviklingen af tryghed og fortrolighed med naturen og livet heri. Hermed forøges chancerne for at børnene lærer, hvad man kunne betegne som en omsorgsfuld omgang med naturen – hvilket er helt centralt i bestræbelsen på at støtte en bæredygtig livsform.

Vi ved, at forekomsten af stressede børn (og voksne) i dagens samfund stiger. Vi ved også, at naturen kan bidrage til at modvirke stress og til at vi sover godt. Flere studier viser, at børn, som tilbringer meget tid udendørs, har færre sygedage. Men også at grønne områder, natur, ikke kræver den samme vedvarende opmærksomhed som by-miljøet, hvor alt er i konstant bevægelse.

Derfor bidrager ophold i naturen til, at børn og voksne kan opleve den ro og afslappethed, som er så vigtig for vores velbefindende. Hvorfor ødelægge den mulighed for Hørsholm Lilleskoles børn og voksne som benytter skoven / æbleplantagen i det daglige. Skoven trækker dem ud, fordi det er fedt at være der. Dette bidrager også produktivt til lærernes betingelser for at undervise i naturens verden.

Jeg håber, de ansvarlige politikere vil tage denne viden alvorligt.

Jeg håber, de ansvarlige politikere vil revidere det projekterede byggeri, så nuværende samt fremtidige elever og voksne på Hørholm lille skole kan få glæde og gavn af det unikke stykke natur, som findes her.

Charlotte Mathiassen, Lektor, Ph.D. ved Aarhus Universitet, DPU, Har en søn i 2. klasse på Hørsholm Lilleskole