Skolerapport mangler væsentlige oplysninger

Morten Lorenzen, Radikale Venstre, Halsnæs

Kvalitetsrapporten for skolevæsenet i Halsnæs er offentliggjort – men væsentlige informationer mangler.

Jeg har brugt lidt af påskeferien til at fordybe mig i den nyligt offentliggjorte "Kvalitetsrapport for skolevæsenet i Halsnæs Kommune 2014-15". Et digert værk, der tydeligvis er forfattet af de bedste djøf´ere, med alverdens statistik. Alt kan jo måles, i henhold til New Public Management, og det skal jeg love for at man gør. Der efterlyses seriøst en pixie-udgave, så er der formentlig langt flere der vil bruge tid på at læse rapporten, og det er vel egentlig meningen med det hele.

Konklusionerne i kvalitetsrapporten er klar. Der er i den grad plads til forbedringer i vores skole system i Halsnæs. Vi ligger langt under landsgennemsnittet på det faglige niveau, elevernes trivsel er også under landsgennemsnittet og kommunen konkluderer allerede nu, at de mål der er sat for at nå landsgennemsnittet i 2017 blive vanskelige at nå.

Man kan fordybe sig i en uendelighed i de mange tal og statistikker, men udgangspunktet er at vi har mange opgaver foran os, med fagligheden, med trivslen og med resultaterne. Kvalitetsrapporten giver ikke alle svar, slet ikke.

Kvalitetsrapporten har klare mangler, idet den på intet tidspunkt tager fat i lærerstaben, deres trivsel og ikke mindst kvalitet. Graver man lidt i offentliggjorte tal fra primært Kommunernes Landsforening kan man se at sygefraværet blandt kommunens skolelærere er på over 11%, hvilket er mere det dobbelte af landsgennemsnittet. Derudover har jeg noteret mig, at vi mangler hele 22 fulde lærerstillinger i kommunen.

Og her ligger måske en stor del af udfordringen. Hvis lærerne ikke trives og når vi tydeligt har svært ved at rekruttere nye lærere til kommunen, så er det vanskeligt at nå opstillede kvalitetsmål.

Så – first things first – lad os få trivslen tilbage på lærerværelset og i klasselokalerne, lad os gøre stærk indsats for, at det bliver interessant at være lærer i Halsnæs, og lad os arbejde seriøst på at nå målet om at nå landsgennemsnittet og gerne mere til.

Målet må være at få besat de ledige lærerstillinger så hurtigt som muligt. Det giver kompetent undervisning og givetvis også nye borgere til kommunen. Så må vi få gjort noget ved trivslen på lærerværelset, så vi kan få nedbragt den høje sygefravær.

Glade medarbejdere giver engagement og gode resultater.