Skoler får alligevel penge til reformen

Et ekstraordinært bloktilskud til skolereformen skal anvendes i år, har Børne- og Skoleudvalget besluttet

Foto: Anders Bruhn Kristensen

Der har været en del debat om Rudersdal Kommunes brug af forskellige tilskud fra staten som følge af den forestående reform af folkeskolen. De radikale har undret sig over, at et forhøjet bloktilskud ikke bliver brugt til at finansiere reformen, som til gengæld er afhængig af en uændret indtægt fra forældrenes SFO-betaling.