Skal Region Sjælland forskelsbehandle?

Jyllandsposten (JP) bragte 23 juli 2009 et indlæg om, at mere end hver fjerde adspurgt regionspolitiker mener, at patienter med livsstilssygdomme skal prioriteres ringere end andre patienter.