Sjælsøgruppen planlægger aktieopkøb

Bestyrelsen for Sjælsø Gruppen A/S har på et bestyrelsesmøde i dag besluttet at underbygge selskabets løbende fokusering på værdiskabelse for selskabets aktionærer via et aktietilbagekøb, oplyser selskabet i dag i en fondsbørsmeddelelse.

Foto: Gitte Schwartz

Selskabet planlægger således at foretage aktietilbagekøb og udlodning til selskabets aktionærer inden for en beløbsramme på ca. 300 mio. kr., svarende til ca. 10 pct. af selskabets aktuelle børsværdi. Det er således bestyrelsens hensigt at foretage et aktietilbagekøb indenfor en beløbsramme på ca. 200 mio. kr. samt indstille til den ordinære generalforsamling i april, at der udbetales et udbytte på 4 kr. pr. aktie. Ifølge Sjælsø Gruppens bestyrelse afspejler den aktuelle kurs på selskabets aktier ikke selskabets værdi og evne til at skabe værdi for selskabets aktionærer via generering af en høj indtjening og et betydeligt frit cash-flow. Derfor mener bestyrelsen, at det er i aktionærernes interesse, at selskabet i kombination med traditionel udbyttebetaling foretager et aktietilbagekøb.Aktietilbagekøbet bliver iværksat senest 4. marts og samtidig med offentliggørelsen af selskabets årsrapport for 2007.Der forventes fortsat et resultat før skat for 2008 i niveauet 800 mio. kr. ekskl. værdiregulering.