Sjællandske Medier tilpasser sit valgte lag

En enig generalforsamling besluttede mandag aften at ændre Sjællandske Medier A/S' vedtægter, således at bestyrelsen fremover vil bestå af seks til otte aktionærvalgte medlemmer mod i dag 11. Nyt er også, at ikke alle medlemmer skal vælges af de aktieklasser, som står bag de enkelte dagbladstitler eller -udgaver.