Salmesang og stemmetræning i Uggeløse Kirke

Sognepræst Jens Fogh starter sammen med sanglærer og stemmetræner Gitte Degn Calstrup undervisning i salmesang

Foto: Steen Tue Bjerborg