Salmesang for de små

DE SMÅ SYNGER I maj måned er der salmesang for børn under tre år den 4., 5., 9. og 10. – alle dage kl. 9.30 i Frederikssund Kirke.

Der er for tiden megen opmærksomhed på vores kulturelle arv herunder vores salmer. Jo før børnene lærer salmerne at kende, jo mere integreret bliver de i deres kulturelle og religiøse bagage.

Arrangementet er rettet mod børn med forældre eller bedsteforældre, børn i dagpleje eller vuggestuer. Salmesangen ledes af kirkens organist, Helgi Breiner og sognemedhjælper, Herdis Jordahn.