Sagen er opklaret

KREGOMEHUS Postkortsamler og købmand i Liseleje, Niels Vad, bad sidste uge læserne om oplysninger vedrørende et gammelt hus i Kregme.

Hjælpen kom fra flere sider, og det viser sig, at huset på billedet har haft en broget historie.

Jens Mortensen fra Ølsted fortæller: "Huset hed oprindelig Kregomehus og var bygget i begyndelsen af 1900-tallet af to adelige damer, der begge var arkitekter. Senere blev det rekonvalescenthjem for børn, i 1930erne sommerpensionat og omdøbt til Klintholm. Under krigen var der Hitlerjugend og senere tyske flygtninge. Efter krigen blev ejendommen solgt til en institution for psykisk handicappede, inden det gamle hus blev revet ned, og der blev bygget en tidssvarende bygning på stedet.

90-årige Andreas Overballe fortæller, at huset bl.a. har fungeret som 'Åndssvageforsorgens' sommerferiekoloni, hvor han var hjælper et par somre i starten af 1950erne. Der gik et hjulspor fra Kregme station til huset, husker han.

tq/an