Sæt dig først ind i hvad andre kandidater mener, Morten M.

Messerschmidt må gerne anbefale menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift at stemme på Asser Skude. Men i et demokratisk samfund er det trist at se udmeldingen fra én, der ikke har sat sig ind i, hvad de øvrige kandidater står for og mener, skriver Ulla Thorbjørn Hansen.
Messerschmidt må gerne anbefale menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift at stemme på Asser Skude. Men i et demokratisk samfund er det trist at se udmeldingen fra én, der ikke har sat sig ind i, hvad de øvrige kandidater står for og mener, skriver Ulla Thorbjørn Hansen.

Af Ulla Thorbjørn Hansen

Bispekandidat, Helsingør Stift

6. oktober skrev Morten Messerschmidt (DF), at det »ikke er partipolitik men hensyn til folkekirken, der tæller«. En lovende overskrift for en artikel, der skuffer ved sin mangel på seriøsitet. Messerschmidt må gerne anbefale menighedsrådsmedlemmer i Helsingør Stift at stemme på Asser Skude. Men i et demokratisk samfund er det trist at se udmeldingen fra én, der ikke har gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i, hvad de øvrige kandidater står for og mener. Hvis han var stemmeberettiget, ville man forvente af en så garvet politiker, at han som minimum ville sætte sig ind i, hvad de tre andre kandidater mener, inden han satte sit x – eller anbefalede andre at gøre det.

Vi har alle fire lavet en hjemmeside. På www.ullathoerbjoern.dk kan man i en hel række videos høre mig tale klart og tydeligt om dét, Messerschmidt udnævner til Skudes mærkesager: Behovet for kristendomsundervisning, dannelse og mission. Jeg kommer specifikt ind på, hvilken begrænsning, der bør være ved at invitere ledere fra andre trossamfund til at medvirke ved en gudstjeneste.

D. 16/9 skrev jeg som kronikør i Kristeligt Dagblad, at »en biskop selvfølgelig må være optaget af, at kristne forfølges for deres tros skyld i verden… Guds retfærdiggørelse af syndere gør det umuligt stiltiende at acceptere denne religiøst motiverede vold…«. D. 27/9 blev jeg interviewet af Christoffer Emil Bruun til programmet Tidsånd. I kan selv klikke ind og høre programmet på DR1 og høre, hvad jeg svarede om:

n Forfølgelser af kristne som et vigtigt emne for den kristne kirke

n Kulturkristne er rigtig kristne

n Danske børn hellere skulle læse Biblen end Harry Potter

Skudes politiske ståsted

Hvad der desværre ikke kom med i udsendelse af mit svar til det første spørgsmål var, at jeg sagde, at det er vigtigt, at alle kender til problemet med kristenforfølgelser, og jeg gjorde opmærksom på, at der er nedsat en tænketank for forfulgte kristne. Det er et meget vigtigt emne (omend ikke det vigtigste). Jeg blev også spurgt, om jeg ville sidde med i Tænketanken, hvis jeg bliver biskop. Og det svarede jeg ja til.

Messerschmidt mener ikke, at en biskop skal afsløre sit politiske ståsted. Asser Skude er vist den eneste af os fire kandidater, der i en af valgdebatterne rent faktisk gjorde det.

Endnu mangler henved 30 procent at stemme, så intet er afgjort endnu. Jeg kan kun opfordre folk til at klikke ind på min og de andre kandidaters hjemmesider og læse og høre, hvad vi står for – for demokratiets skyld og for folkekirkens skyld – for din egen skyld.