Så stressede er vi

Ishøj har den største andel af borgere med stress.
Ishøj har den største andel af borgere med stress.

Ishøj er den kommune i hele landet, hvor beboerne er mest stressede. I Vestegnens område er det Vallensbæk, der har færrest borgere med stress.

Det er absolut ikke kun velhavende borgere med en travl hverdag, der oplever stress. Det rammer nemlig i høj grad også borgere, der skal kæmpe med økonomi og usikkerhed, fordi de er arbejdsløse eller på overførselsindkomst.

Det fremgår af en undersøgelse, som tænketanken Cevea har udarbejdet med baggrund i tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Undersøgelsen er offentliggjort i Ugebrevet A4.

Tallene viser, at Ishøj topper blandt alle landets kommuner. Her har 28,6 procent af borgerne et relativ højt stressniveau – hvor tallet på landsplan »kun« er på 20,8 procent.

I Regionalavisen Vestegnens område ligger kommuner som Brøndby og Hvidovre også højt, mens kommuner som Albertslund og Vallensbæk ligger i den lave ende.

Stram økonomi giver stress

Selv om stress for længst er blevet udråbt til at være en folkesygdom, der rammer på tværs af alder og sociale skel, så tegner undersøgelsen et billede af, at stress i høj grad rammer kommuner, som i forvejen er socialt belastede.

Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp kan godt genkende billedet:

»Vi har den højeste arbejdsløshed i landet og mange borgere på overførselsindkomst med en stram økonomi. Det giver stress blandt vores borgere,« siger Ishøjs borgmester til Ugebrevet A4.

Ole Bjørstorp vurderer, at Ishøj Kommune betaler en høj pris.

»Der er ingen tvivl om, at stress har store økonomiske og sociale konsekvenser. Et højt stressniveau påvirker borgeren både fysisk, psykisk og socialt, og det koster kommunen mange ekstra penge. Hvis vi ikke gør noget, vil vi selv blive ramt som kommune,« siger borgmesteren til Ugebrevet A4.

Ole Bjørstorp så gerne, at der var lokale tilbud til borgere med stress. Det er dog ikke en opgave, som kommunerne kan løse alene. Ishøjs borgmester peger på, at der bør udarbejdes en national strategi, og at de kommuner, som har en høj andel af borgere med stress, får ekstra støtte til en indsats.

Ishøj har ikke tilbud rettet direkte mod borgere med stress. Det indgår i den samlede familieindsats.

Tallene for stress-ramte borgere i de enkelte kommuner er hentet fra den nationale sundhedsprofil fra Statens Institut for Folkesundhed. Tallene er opgjort for borgere med et relativ højt stressniveau, ud fra en international stress-skala. Her angiver svarpersonerne, i hvilket omfang de inden for de seneste fire uger har oplevet deres liv som uforudsigeligt, ukontrollerbart og belastende, og om de har følt sig nervøse eller stressede. Målet angiver dermed ikke det faktiske stressniveau, men derimod det relative stressniveau hos svarpersonerne.

Stress på Vestegnen

Her er tal på, hvor mange i de enkelte kommuner, der har et relativ højt stressniveau.

Ishøj: 28,6 % Brøndby: 25,9 % Hvidovre: 24,2 % Høje-Taastrup: 23,3 % Glostrup: 21,5 % Rødovre: 20,8 % Greve: 20,6 % Solrød: 19,9 % Albertslund: 18,3 % Vallensbæk: 17,9 %

Kilde: Tænketanken Cevea på baggrund af tal fra undersøgelsen »Den Nationale Sundhedsprofil« fra Statens Institut for Folkesundhed.