Så fik Furesø grønt lys for låne-omlægning

Velfærdsministeriet har givet grønt lys for en ændring af milliard-lån. Jesper Bach: Nu begynder vi at se resultaterne af Furesø-aftalen

FURESØ-AFTALEN Et længe ventet, blåt stempel er nu sat på plads fra Velfærdsministeriet. Det medfører, at Furesø Kommune kan ændre på vilkårene for et lån på 1,9 milliarder kroner, og det vurderes at ville spare kommunen for renteomkostninger på cirka 15 millioner kroner om året. Lånet stammer fra den tidligere Farum Kommunes meget omtalte leasinggæld til FIH. Efter fusionen mellem Farum og Værløse kommuner har kommunen presset hårdt på overfor først Indenrigsministeriet, senere Velfærdsministeriet, for at få forbedret lånevilkårene. Det er forbedringer, der skal ses i lyset af, at Furesø Kommune i 2007 tilbagekøbte de 11 ejendomme, der var belånt med 1,9 milliarder kroner, tilbage for 11 kroner, hvorefter leasing-aftalen blev omdannet til et reelt lånearrangement.

Borgmester Jesper Bach (V) er ikke overraskende glad for ministeriets accept af låneomlægningen: "Nu begynder vi at se resultaterne af Furesø-aftalen. Vi har kæmpet med denne sag siden sammenlægningen, og låneomlægningen er et væsentligt skridt på vejen til at realisere den besparelse på 400 millioner kroner, som vi har aftalt med Velfærdsministeriet". Jesper Bach understreger dog, at kommunen vil tage spørgsmålet om den forudsatte besparelse op igen ved den genforhandling af den politiske aftale, der nu er aftalt til 2010. "Det er en helt klar forudsætning i aftalen, at Furesø Kommune skal være en økonomisk bæredygtig kommune, der har samme vilkår og udviklings-muligheder som alle andre kommuner i landet. Det går vi benhårdt efter," siger Jesper Bach, der forventer en større politisk forståelse, når det samlede ansvar for Farum-sagen er endelig afklaret, som det måske sker i forbindelse med den forestående dom i Højesteret over Peter Brixtofte. Man skal dog ikke forvente en kommunal gaveregn i anledning af, at renteomkostninger for 15 millioner kroner årligt bortfalder. Den forventede besparelse er indarbejdet i budgettet for 2008 og overslagsår og forventes ikke at ændre ved kommunens aktuelle, økonomiske situation.