S efterlyser klare linjer mellem Attendo Lærkevej og kommunen

Efter godt et års drift er samarbejdet mellem friplejehjemmet Attendo og kommunen stadig ikke på skinner. "Problematisk", udtaler næstformand i Velfærdsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen

Foto: Rozbeh Zavari, Anne Lønstrup
Mere end et år efter indvielsen af Attendo Lærkevej er der fortsat ikke en samarbejdsaftale for det sundhedsfaglige område på plads.
Mere end et år efter indvielsen af Attendo Lærkevej er der fortsat ikke en samarbejdsaftale for det sundhedsfaglige område på plads. Copyright Rozbeh Zavari

Det er vigtigt at få en samarbejdsaftale på plads mellem friplejehjemmet Attendo og Frederikssund Kommune.

Sådan lyder budskabet fra næstformand i Velfærdsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (A) i kølvandet på en orientering til udvalget om samarbejdet mellem kommunen og plejehjemmet. Eller rettere det manglende samarbejde.

For forvaltningen peger på flere udfordringer i samarbejdet.

Således har Attendo i en mail til Frederikssund Kommune påpeget, kommunen efter virksomhedens opfattelse ikke har leveret varen i forhold til at prioritere de sygeplejefaglige ressourcer og kompetencer, der har skullet gøre det muligt at etablere rutiner arbejdsgange samt at etablere journaler på plejehjemmets beboere.

Omvendt peger forvaltningen på udfordringer, der går den anden vej:

"I udgangspunktet er det Attendos ansvar at sikre undervisning og oplæring af deres medarbejdere.," hedder det i forvaltningens sagsfremstilling, hvorpå det påpeges, at det alligevel har været nødvendigt for kommunen at undervise Attendos personale i især journalsystemet Cura for at understøtte patientsikkerheden," lyder det i orienteringen til politikerne, hvor politikerne ligeledes får at vide, at der ikke er indgået en samarbejdsaftale om de sundhedsfaglige opgaver trods lang tids tilløb.

Og dét huer ikke Susanne Bettina Jørgensen.

"Vi er bestemt ikke begejstrede for, at der ikke ligger en ordentlig samarbejdsaftale mellem Attendo og kommunen mere end et år efter, at friplejehjemmet åbnede," siger hun.

Styrelse gjorde opmærksom

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der oprindeligt har gjort det klart for hende, at der ikke eksisterer en samarbejdsaftale mellem kommunen og Attendo, der driver plejehjemmet på Lærkevej.

Styrelsen gennemførte første tilsyn på plejehjemmet i november 2019, og i januar 2020 gav styrelsen et påbud om, at Attendo skulle rette op på flere mangler på plejehjemmet. Det drejede sig bl.a. om medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger og journalføring. Siden har styrelsen været på nye tilsyn, og det er i den forbindelse gået op for Susanne Bettina Jørgensen, at samarbejdsaftalen ikke er på plads.

"Da vi spørger ind til, hvorfor samarbejdet ikke virker, finder vi ud af, at der ikke findes en samarbejdsaftale," siger hun.

Hun mener, at det er på tide at få problemerne løst.

"Når man tænker på, hvor længe Attendo har været i gang, synes jeg godt nok, det går langsomt. Jeg har taget for givet, at der var en samarbejdsaftale, for man må da have aftalt, hvordan det skal forløbe, hvis man indlader sig på et samarbejde," siger Susanne Bettina Jørgensen.

Venter spændt

Tirsdag i den forgangne uge holdt Velfærdsudvalget møde, hvor samarbejdet mellem kommunen og Attendo igen var på dagsordenen. Ifølge Susanne Bettina Jørgensen blev udvalget orienteret om, at Attendo og kommunen forventer at have samarbejdsaftalen på plads snart.

"Det er jeg selvfølgelig glad for at få at vide. Præcis hvornår samarbejdsaftalen er færdig, kunne vi dog ikke få at vide," siger hun.

Udover samarbejdsaftalen er det uafklaret, om Attendo har fået rettet op på de kritikpunkter, som Styrelsen for Patientsikkerhed har påpeget.

Susanne Bettina Jørgensen oplyser, at Velfærdsudvalget løbende har fulgt op på sagen for at sikre sig, at påbuddet bliver fulgt.

"Det handler kort sagt om, hvornår man kan gå ind på sundhed.dk og se, at alt er godt hos Attendo på Lærkevej, for det kan man ikke nu. Der var opfølgende tilsyn den 20. oktober. Det venter vi rigtig spændt på resultatet af," siger Susanne Bettina Jørgensen.

Samarbejdsaftale godt på vej

Formanden for Velfærdsudvalget Inge Messerschmidt, (0), skriver i en mail til Lokalavisen, at "Det tidligere byråd i 2016 besluttede, at samarbejdet mellem Attendo og Frederikssund Kommune skulle være et minimumssamarbejde, hvor alene den sundhedsfaglige opgave skulle være kommunens ansvar via 3 sygeplejersker. 1 for hver 24 beboere."

"En endelig samarbejdsaftale er godt på vej via møder med Attendos ledelse og kommunens administration. En aftale der er blevet forskubbet af de årsager, der kan læses i sag 103," skriver Inge Messerschmidt med henvisning til Velfærdsudvalgets dagsordenspunkt nummer 130, som blev diskuteret i denne uge.