Rundkørsel på Frederiksborgvej tilsluttes nu forskerparken

Skal lette trafikken til Scion-DTU, hvor op til 4.000 medarbejdere kan have deres daglige gang

HØRSHOLM: På mandag den 20. november påbegyndes et anlægsarbejde i Hørsholm, mange pendlere kan glæde sig over.

Rundkørslen på Frederiksborgvej bliver tilsluttet forskerparken Scion-DTU. Tilslutningen vil afhjælpe flaskehalsproblemerne i krydset Frederiksborgvej/Hørsholm Kongevej samt Frederiksborgvej/Hørsholm Allé.

Anlægsarbejdet forventes færdigt foråret 2007.

Hos Scion-DTU, som har ansvaret for vej-tilslutningen, er man glad for, at arbejdet ikke kommer til at genere den eksisterende trafik på Frederiksborgvej, da de væsentlige arbejder foregår på Scion-DTUs eget område og selve tilslutningen til rundkørslen udføres uden for trafikbelastede tidspunkter.

"Tilslutningen har været et længe næret ønske for Forskerparken Scion-DTU, og jeg tror, at enhver der passerer vejene omkring Scion-DTU i myldretiderne kan se det fornuftige i denne investering. Den er i øvrigt forudsat i den lokalplan, der regulerer forskerparkens infrastruktur," siger Kim Høgh, administrerende direktør i Scion-DTU.

Op til 4.000 medarbejdere kan have deres daglige gang i Forskerparken, men rundkørslen vil også være til stor gavn for de almindeligt forbipasserende.

Scion-DTU direktør Kim Høgh oplyser, at man i projektet har taget højde for, at der på et senere tidspunkt kan etableres en adfærdsstyrende bomløsning (à la brobizz), hvis åbningen viser sig at føre en for kraftig og for stærkt gennemkørende trafik gennem forskerparken med sig.