Rundkørsel i krydset Nivåvej-Niverødvej

Etableres i forbindelse med seniorbyggeriet på Johannes Hages allé