Rudersdals lærere siger ja til overenskomst

Mere end 70 procent af de afgivne lokale lærerstemmer sagde ja til OK '08

Foto: Frederik Stage

OK '08 Der er ingen udsigt til skolefri for Rudersdals skoleelever efter den lokale lærerstand valgte at takke ja til overenskomstresultatet ved en netop overstået urafstemning.

Og i sidste ende blev det et klart ja fra medlemmerne i Rudersdal efter livlig debat på lærerværelserne rundt om på kommunens skoler.

"Jeg er meget glad for, at medlemmerne stemte for forliget og særlig glad for den forholdsvise høje stemmeprocent," siger den nye formand for lærerne i Rudersdal, Marianne Henriksen.

"Med forliget har vi sikret os en større lønfremgang end på det private arbejdsmarked, samtidig med, at vi har fået lavet et længere lønforløb for lærere på ny løn, så de nu også får en lønstigning efter 12 års erfaring."

Med en stemmeprocent på 71,1 er Rudersdalkredsen blandt de kredse med størst stemmeprocent ud af hvilke hele 72% stemte ja, mens 28% stemte nej. På landsplan var stemmeprocenten på 56,8 ud af hvirke 81,7% stemte ja, mens 18,3% stemte nej.