Røde Kors i Værløse søger frivillige til Familienetværket

Røde Kors' nye Familienetværk inviterer til informationsmøde mandag den 2. marts

Vil du bruge noget af din fritid på at hjælpe familier i en sårbar livssituation?

Sammen med andre frivillige kan du nu være med til at give børn og voksne et pusterum og støtte dem i hverdagen. Det er Røde Kors i Værløse, der starter aktiviteter op i Familienetværket for børnefamilier – og i den forbindelses søges der frivillige, der vil være med til at starte netværket op og deltage i aktiviteter for både børn og forældre.

Hyppigheden og indholdet af aktiviteterne i netværket planlægges af de frivillige sammen med familierne, men vil typisk være én aften hver eller hver anden uge. Aktiviteterne kan for eksempel være fællesspisning og andre sociale aktiviteter, men kan også være støtte til den enkelte familie på forskellig vis.

Udover frivillige til at planlægge og deltage i netværkets aktiviteter søger Røde Kors i Værløse også frivillige til netværkets ledelsesteam.

Informationsmødet afholdes mandag den 2. marts mellem klokken 17 og 18.30 i Satellitten i Galaksen i Værløse. Der vil være kaffe, kage, frugt og vand til mødet.

På mødet kan du høre om Røde Kors, aktiviteterne i Familienetværket og det frivllige arbejde i forbindelse med Familienetværket.

Du kan læse mere her – link til Røds Kors' egen hjemmeside

Du kan også kontakte Tine Sahlgren, der er formand for Røde Kors i Værløse på telefonnummer 22766169 eller tine.sahlgren@gmail.com.

Der er tilmeldingsfrist til informationsmødet den 26. februar. 

mw

Familienetværket

Familienetværket henvender sig til børnefamilier, der oplever at have en presset hverdag eller mangler et socialt fælleskab. Det kan være familier, der har svært ved at få pengene til at slå til, er ramt af sygdom, eller har andre udfordringer, der tynger dem i hverdagen.