Robotter løs i børneinstitution

Foto: Photographer: Eskil Froding