Riskær forsøger comeback som spekulant

Klaus Riskær, der håber på snarlig løsladelse, genoptager sit virke som finansjonglør