Ridder Barlach hyldet og fejret på rådhuset

Greve: Det var en nyslået ridder af Dannebrogsordenen, der blev hyldet og fejret ved en velbesøgt jubilæumsreception på Greve Rådhus i tirsdags.

Foto: Bjørn Armbjørn, Jørgen Büchler

På sin 40 års jubilæumsdag som medlem af Greve Byråd fik Greves borgmester gennem otte år frem til årsskiftet, Hans Barlach (K), hæftet ridderkorset på sin jakke af borgmester Pernille Beckmann (V), der fortalte, at Greve Kommune havde indstillet ham til udmærkelsen, som det kun er få udvalgte, der kan få.

I indstillingen fastslås det, at Hans Barlach i de 40 år fra 1. april 1970, hvor han blev valgt ind i det daværende byråd og siden uafbrudt har været medlem, i sagens natur har sat sit væsentlige præg på Greve Kommunes udvikling fra sognekommune til en moderne og velfungerende forstadskommune.

Også at han i den 40-årige periode som formand for Teknik- og Miljøudvalget i samlet i 12 år har haft et ansvar og en indflydelse, som har haft væsentlig indflydelse på Greve Kommunes fysiske og befolkningsmæssige udvikling med store anlægsopgaver, mange udsmykninger af arealer til beboelser og almene boliger, udbygning af veje, stier og kommunale institutioner samt udviklingen af et aktivt erhvervsliv.

Afsluttende lyder det, at Hans Barlach fra den 1. januar 2006 som borgmester påtog sig det store ansvar at lede og udvikle Greve Kommune frem til den velfungerende kommune, som den er i dag. Samlet set har Hans Barlach leveret en meget betydelig indsats for borgerne i Greve Kommune, der har haft betydelige positive konsekvenser for livet og velfærden i kommunen.

Glad borgmester

– Kære Hans. Jeg er meget glad på dine vegne over, at det for et par dage siden blev meddelt officielt, at "Byrådsmedlem i Greve Kommune, Hans Bjørn Barlach, har modtaget ridderkorset af Dannebrogsordenen".

– Og jeg er stolt over på Greve Kommunes vegne at få lov at overrække dig denne udmærkelse, som du er blevet tildelt af dronningen. Hjertelig tillykke, sagde Pernille Beckmann.

Efter overrækkelsen blev der udråbt et trefoldigt leve for både 40 års-jubilaren og den nyslåede ridder af Dannebrogsordenen.

– Som medlem af et parti, hvor Gud, konge og fædreland har en vis betydning, så er jeg særlig glad for udmærkelsen. Før havde jeg en borgmesterkæde – og nu et ridderkors, så jeg har stadig noget at hænge på, lød det fra Hans Barlach.

Læs meget mere

i Sydkysten Weekend

på fredag