Revisorer advarede om roderi i DSB First

DSBFirst bestyrelse fik de første advarsler fra revisorerne om rod i økonomien for over halvandet år siden. Det viser nye oplysninger, som TV Avisen har fået.

Dagens fyring af DSBFirst direktør Karsten Røn burde dermed være sket for længe siden, vurderer en ekspert.

– Det fremstår fuldstændigt mærkværdigt, at bestyrelsen i denne sammenhæng har udvist en sådan grad af passivitet, når man direkte har fået en opfordring til at handle fra revisorerne, siger Lektor Kim Østergaard fra Juridisk Institut ved CBS.

Helt tilbage i slutningen af november 2009 skriver DSBFirsts revisor KPMG i en rapport til ledelse og bestyrelse i DSBFirst:

»Vi anbefaler, at skriftlige forretningsgange bliver implementeret for alle væsentlige regnskabsmæssige områder«

Og få uger senere – 9. december 2009 – påpeger KPMG endnu engang i et såkaldt »management letter« at:

»Der er forøget risiko for at de implementerede interne kontroller ikke udføres efter hensigten i forbindelse med medarbejderudskiftninger hvis processer og kontroller ikke er beskrevet«

Den manglende beskrivelse af interne forretningsgange i 2009 har ifølge Kim Østergaard haft stor negativ betydning for økonomistyringen af både budgetter og regnskaber.

– I dag kan vi jo konstatere, at DSBFirst ikke fik de indtægter, de havde regnet med, siger han.

Kim Østergaard har gennemgået udpluk fra de seneste halvandets års revisionsrappporter fra DSBFirst. Og han mener, at bestyrelsen i DSBFirst, hvor også DSB er repræsenteret, burde have reageret for længe siden med en fyring af direktøren.

– Det forekommer højst mærkværdigt, at bestyrelsen først skrider til handling og fyrer ledelsen mere end halvandet år efter de første advarsler fra revisorerne, siger Kim Østergaard.

Karsten Røn Andersen er den femte topfigur, der som en direkte konsekvens af det økonomiske kaos i DSBFirstforlader DSB på under to måneder. DSB's konstituerede direktør, Klaus Pedersen, der selv er på vej væk fra statsbanerne, forklarede på et pressemøde torsdag, hvorfor DSBFirst direktør Karsten Røn Andersen først nu får fyresedlen.

– Vi sku være sikre på, at vi forstod det hele godt nok. Vi skifter direktør nu, fordi vi er på vej ind i en ny fase, hvor der skal findes en løsning på problemerne, siger Klaus Pedersen.

Den økonomiske skandale i Karstens Røn Andersens DSBFirst risikerer at koste statskassen op mod 725 millioner kroner.