Retten til middelmådighed

Bjørn Tving Stauning, Frederikssund, skriver: Så kom Miljøcenter Roskildes fornyede VVM-tilladelse til de to havvindmøller ved Kyndby Huse. Om et par måneder vil højesteret endegyldigt stadfæste landsrettens dom og give startsignal til byggeriet.

Der er næppe nogen, der forestiller sig en anden udgang.

Hvad skal man så mene? En statsmagt, der knægter uskyldige borgeres ret til et ubekymret liv? Eller handler sagen om noget helt andet? Jeg mener, det handler om retten til at fastholde dumhed og uansvarlighed i stedet for at se virkeligheden i øjnene! På få år lykkedes det regeringen at ændre en visionær, folkelig holdning til en gumpetung, reaktionær og perspektivløs energipolitik. De to tåbelige Kyndbymøller er med til vende befolkningens engagement i energispørgsmål til apati, fjendtlighed og egoisme. I følge regeringens energiudspil er der lagt op til at kommunerne skal finde pladser til 150 kæmpevindmøller. Kan vi så forestille os tre-4fire solide, 150 meter høje vindmøller på toppen af Geels Bakke i Holte? Eller skal vi forvente folkelige protester over det ganske land – med enslydende parole: Ikke i min baghave, tak! Et landsdækkende skænderi er uundgåeligt, og vil fortsætte den katastrofale udsættelse af nødvendige initiativer.

Så kunne man herefter have en vis forventning om at lokale politikere havde mod til at tage energispørgsmålene op – eller lægge det ud til kommunens borgere. Men nej. At forholde sig til dette emne er som at røre en spedalsk. Det er tabersager. I stedet er politikerne i Frederikssund ved at overdøve hinanden i argumentationer for motorvej og tunnel. Samtidig kæmper Københavns Kommune med næb og kløer for at stoppe den unødvendige bilisme – og om 10-15 år er prisen på en liter benzin næppe under 50 kr. Er disse milliard-investeringer virkelig den bedste måde at anvende de ressourcer som samfundet har skabt? Den politiske dagsorden, som sættes af politikerne, handler tilsyneladende mest om, hvordan vi længst muligt kan leve i en illusion om, at verden stort set er uforanderlig, og at vi bekæmper alle problemer gennem øget vækst. Det passer bare ikke – og det ved de fleste mennesker godt.

Naturligvis er det idiotisk at placere to kæmpevindmøller tæt på bymæssig bebyggelse, men når regeringen fastholder planen om 150 havvindmøller på land, må den også udvise modet til at realisere sin vanvittige beslutning. Det andet er for fejt. Ellers må kommunalpolitikerne træde i karakter og foreslå andre lokaliteter. Men det kræver selvfølgelig en vis indsigt og et politisk mod.