Rektors tale

Rektor på Allerød Gymnasium, Kirsten Schiellerup holdt tale for sine studenter fredag 29. juni. Vi bringer her hele talen, som kun blev bragt i uddrag i papiravisen