Radikal markering

Det Radikale Venstre har indgået et forlig med regeringen og Dansk Folkeparti om en ændring af lukkeloven. Forliget er der sådan set ikke noget at sige imod, skønt det ikke vil passe alle, at den restriktive lukkelov gøres mindre og mindre restriktiv.