Positive signaler fra Indien til Løkke

Den danske statsminister har i New Delhi fået løfter om indisk samarbejde i bestræbelserne på at få international aftale ved klimatopmødet i København.

Under samtaler med Indiens premierminister, Manmohan Singh, og andre indiske ministre i New Delhi har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fået positive tilkendegivelser fra Indien inden de afsluttende forhandlinger op til klimatopmødet i december.

– Vi har haft meget indgående drøftelser om Indiens problemer og klimapolitik. Vi er blevet præsenteret for landets nationale handlingsplan og dets programmer for at få udviklet en grøn økonomi, hvor der blandt andet lægges vægt på vedvarende energi. Vi har fået løfter om, at der inden topmødet fra indisk side bliver gjort mere for, at de mange forskellige tiltag bliver gjort mere målbare, så de kan passes ind i en international aftale. Men det er samtidig også klart, at Indien ikke kan forventes at reducere udledningen af CO2 i de kommende årtier, når 400 millioner mennesker lever uden strøm. Det afgørende er, at den udvikling, Indien skal igennem, bliver så bæredygtig som mulig, og at landet lærer af de fejltagelser, som Vesten har gjort på miljøområdet, siger Løkke Rasmussen om drøftelserne i den indiske hovedstad.

Statsministeren understreger sin forståelse for de problemer, som Indien står overfor, og efter møderne med den indiske regeringschef og landets miljøminister, Jairman Ramesh, ser han tegn på fremskridt i processen frem mod en klimaaftale.

– Fra indisk side er der forventninger om, at der kommer flere tilsagn fra Vesten om finansiering af ny miljøteknologi og energiprojekter. Der er et mønster, hvor de rige industrilande reducerer udslippet af drivhusgasser, mens de fattigere lande handler ved at gøre deres økonomier så grønne som muligt, siger Løkke Rasmussen og tilføjer:

– Under den økonomiske krise er det samtidig gået op for mange i Indien og mange andre steder, at en grøn økonomi ikke hæmmer økonomisk udvikling, men tværtimod skaber helt nye perspektiver.