Planer for erhvervsområde tages af bordet

Borgmester Erik Lund vil på vegne af byrådets partier og lister fremlægge et ændringsforslag, når byrådet skal behandle den endelige godkendelse af kommuneplanen i december i år

Foto: Michael Braunstein