Pigekor i Holte Kirke

Søndag den 9. marts kl.15 er der koncert i Holte Kirke, hvor Stengård Kirkes Pigekor og Søllerød Kirkes Pigekor går sammen med en række professionelle musikere og tenorsolisten Magnus G Rasch om at opføre John Høybyes "Håb", påskemusik til tekster af Sten Kaalø m.v.

Musikken er velskrevet, smuk, dramatisk og meget spændende, såvel for kor og musikere at udføre som for publikum at lytte til. I modsætning til de traditionelle passioner beskriver teksten ikke Jesu henrettelse og død men kommenterer fint de stemninger, der forbinder sig med påsken.

Denne stemning forstærkes af musikken, som med sine fine rytmer og klange fremhæver ord og meninger.