Peter Antonsen taler om klima-tilpasning

Hørsholm Sølauget holder årsmøde og debatterer klima og miljø

Når Hørsholm Sølaug på onsdag den 30. marts kl. 19 indkalder til møde i Lilletrommen, er det med formanden for Miljø- og planlægningsudvalg Peter Antonsen som hovedtaler.

Byens politiske førstemand på miljø- og klimaområdet vil indlede det åbne møde med emnet "Klimatilpasning og Vandmiljø".

"I vor kommune er man på dette område blandt andet i gang med forskellige innovative planer med sigte på at reducere problemer med oversvømmelsesskader i forbindelse med kraftige nedbørsmængder og samtidig udnytte regnvandet som en ressource i løsninger, der inddrager rekreative elementer og tillige mindsker forurening af vore søer og vandløb," siger Kai Aaen Hansen, formand for Hørsholm Sølaug, i en pressemeddelelse.

Han håber, at rigtig mange af Sølaugets medlemmer og andre borgere vil møde op og høre Peter Antonsens synspunkter om de særdeles aktuelle miljøspørgsmål.

Efter udvalgsformandens indlæg holdes der ordinær generalforsamling i Hørsholm Sølaug.

timm