Penge til trafiksanering ved Lynge Skole

Teknik- og Planudvalget indstiller, at der frigives 6 mio. kr. til projektering og anlæg

Foto: Michael Braunstein

Byrådet har på investeringsoversigten afsat 2,5 mio. kr. i 2012 og 3,5 mio. kr. i 2013 til trafiksanering i området omkring Lynge Skole. Byrådet besluttede 31. maj 2012 at fremrykke anlægsmidlerne for 2013 til 2012. Der er derved samlet et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i 2012, og nu indstiller Teknik- og Planudvalget til Økonomiudvalget og byrådet, at pengene frigives til projektering og anlæg.

Det tidligere Miljøudvalgs beslutning fra 2. september 2009 lægges til grund for anlægsarbejderne. Opgaverne vil blive projekteret og udbudt af både Forvaltningen og et rådgiverfirma, og rådgiverfirmaet Grontmij vil hen over sommeren opdatere udvalgte dele af projektet.