Pas på naturen i Hedeland

Foto: THOMAS OLSEN

En campingplads. Et spisested. Mulighed for kanosejlads. Mountainbike ruter. Bedre skiltning. Et naturformidlingscenter. Vildmarksaktiviteter.

Det var blandt de hundredvis af forslag, som brugere og borgere kom med ved et velbesøgt borgermøde tirsdag aften om fremtidens Hedeland. Deltagerne var både helt almindelige borgere og foreningsfolk, som bruger Hedeland til forskellige aktiviteter.

De tre ejere af Hedeland Naturpark – Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner – har udarbejdet en ny vision for Hedeland, og netop nu arbejder tre tværfaglige teams, uafhængigt af hinanden, med idéer og forslag til udviklingen af Hedeland. Senest 1. marts skal de tre teams aflevere deres projektbesvarelse, som skal danne baggrund for en egentlig udviklingsplan.

Tirsdag aften den 10 januar var brugere og borgere inviteret til at komme med idéer til fremtidens Hedeland, hvor overskriften er 'Vildt råt – vildt roligt'. Og der var vildt stor deltagelse denne aften i Hedehuset. Der var flere end 220 deltagere på borgermødet, og dertil kom politikere, kommunale medarbejdere og personer i de tre teams.

En perle

»Hedeland skal ikke være en gemt eller glemt juvel«, understregede Roskildes borgmester Joy Mogensen (S).

Og hun fik opbakning af Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K), der betegnede Hedeland Naturpark som en perle, som undertiden kaldes for 'Vestegnens Dyrehave'. Greves borgmester Pernille Beckmann (V) understregede, at baggrunden for den nye vision, er et ønske om at få flere borgere til at bruge Hedeland og få de unikke oplevelser, som området indeholder.

De tre teams skal forsøge at overføre visionen om fremtidens Hedeland til noget, der kan realiseres i en udviklingsplan. På borgermødet fortalte de tre teams, hvad de indtil videre har gjort sig af tanker – og hvad de gerne ville have borgernes og brugernes svar på.

Hvor kommer I i Hedeland? Hvad synes I er spændende? Hvad har I af drømme om Hedeland? Skal der være flere aktiviteter – og hvilke? Hvad skal den nye identitet for Hedeland være?

Med post-it sedler kunne deltagerne på borgermødet komme med deres input, og tavlerne blev hurtigt fyldt op.

Flere forslag gik på en udfordring, som også de tre tværfaglige teams havde opdaget – nemlig at det kan være svært at orientere sig i Hedeland. Der er ikke én samlet indgang eller udgangspunkt, og der mangler skilte. Hvis man er vant til at bruge Hedeland, så er det ikke noget problem, men kommer man udefra, hvordan orienterer man sig så?

Flere foreslog, at der bliver oprettet et naturformidlingscenter, som måske også kan danne en slags hovedindgang. Andre foreslog en forbedret skiltning, så man ved hvor man er – også i tilfælde af en ulykke.

Husk naturen

Der er mange interesser i Hedeland Naturpark. De tre kommuner ønsker at gøre Hedeland til et regionalt brand, som bruges af flere end i dag, og som også kan blive økonomisk bæredygtigt. Nogle vil have zoner, hvor der er vildt roligt. Andre vil have zoner, hvor der må være vildt rå aktiviteter. Alt sammen skal kombineres i en udviklingsplan, som forventes at blive præsenteret i løbet af 2017.

Bestyrelsesformand i Hedeland, Liselott Blixt (DF) fra Greve, kom med nogle hovedpunkter om aftenens input.

Det gik igen, at der er et stort ønske om at bevare den unikke naturoplevelse i Hedeland. Eventuelle nye aktiviteter må ikke ødelægge plante- og dyrelivet i Hedeland.

Et andet hovedpunkt var ønsket om flere overnatningsmuligheder. Det kan være flere sheltere, en campingplads eller en plads for autocampere.

Og så skal forenings-fællesskabet i Hedeland fastholdes og styrkes. Der skal være plads til alle, så man kan udvikle i fællesskab og hjælpe hinanden. Allerede i dag er der et fællesskab på Facebooksiden »Brugere af Hedeland«, der har flere end 700 medlemmer.