På pension efter 50 år på Junckers

Torben Lerbech Jensen.
Torben Lerbech Jensen.

Torben Lerbech Jensen, der er uddannet kemiingeniør, blev efter militærtjenesten i artilleriet ansat på Junckers i Køge. Lerbech havde været i laboratoriepraktik på Junckers under studiet ligesom hans hovedopgave blev udført i samarbejde med Junckers. Ansættelsen på Junckers var også på laboratoriet, som for 50 år siden var stort med 35 ansatte, men Lerbech blev hurtigt udpeget til at forestå effektivisering af dette. Ikke længe efter fik Lerbech ledelsesansvaret for teknisk afdeling og laboratoriet, og hurtigt kom dette til også at omfatte miljøområdet, specielt spildevandsudledning fra papirmassefabrikken. Han stod også for firmaets omfattende inddæmningsarbejder, der fordoblede Junckers-arealet i Køge.

Lerbech var været med til, som teknisk chef og senere underdirektør, at gennemføre firmaets store tekniske projekter såsom træfyrede kraftcentraler, der nu er Køge Kraftvarmeværk, MDF-fabrik, renseanlæg og ny gulvfabrik samt indførelse af robotter på savværk og i gulvfabrik. På den kemiske side var Lerbech bl.a. involveret i udviklingen af firmaets vandbaserede lakker. Kontakt til myndigheder og specielt kommune har også været i Lerbechs område.

Lerbechs erfaring har gjort ham til en værdifuld projektressource for skiftende direktioner gennem hans 50 år på Junckers. For at fejre Torben Lerbech Jensens 50 års jubilæum afholder Junckers en reception den 1. februar mellem kl. 14.30 og 16:00 i administrationsbygningen, hvor samarbejdspartnere, kolleger, rådgivere, leverandører samt venner af huset er meget velkomne.

Samtidigt vil der være mulighed for at sige tak for samarbejdet med Lerbech, som går på pension til marts i år.