P-kort ikke kommunalt

I artiklen 'P-vagt i Lillerød Bymidte fra 1. januar' fremgik det, at det er Allerød Kommune som vil lave en p-kort-ordning. Det er imidlertid ikke tilfældet.

De kommunale p-pladser vil fortsat være gratis. Det nye er, at der er vil komme en p-vagt, som vil sørge for, at tidsbegrænsningen på tre timer vil blive overholdt. Med hensyn til p-kort vil det være de private ejere af p-pladser i bymidten, som vil kunne sælge p-kort til de p-pladser, de ejer. gs