Oplev Danmarks største rovfugl ved Arresø

Dansk Ornitologisk Forening inviterer til Ørnens Dag på søndag

Om vinteren er der rigtig gode muligheder for at opleve havørnens store vingesus over det meste af landet. De prægtige ørne trives nemlig i det danske vinterlandskab. 350 af Dansk Ornitologisk Forenings frivillige ørne-entusiaster har netop talt sig frem til, at mindst 342 havørne holder til i Danmark lige nu.

For tiende år i træk får alle mulighed for at opleve det helt store vingesus, når foreningen inviterer til Ørnens Dag over hele landet søndag den 22. februar. De frivillige rovfuglefolk guider, viser og fortæller om havørnen.

Ved Arresø Øst på P-pladsen ved Pøleåens udløb har man et meget fint overblik over Arresø og Nejede Vesterskov, hvor havørnen har ynglet siden 2009. Med lidt held kan man se de lokale ørne og eventuelt overvintrende ørne. Der vil desuden være mulighed for at se andre rovfugle og forskellige andefugle. Der vil være opstillet teleskoper, som kan benyttes af publikum. Arrangementet er fra kl. 10-14, og alle interesserede er velkomne.

I 100 år var havørnen udryddet som ynglefugl i Danmark, men nu trives den, og hvert år får flere par flere unger på vingerne. Deltagerne kan også få udpeget de mange andre fugle, der færdes i ørnenes landskab.

Det gør DOF for havørnene:

DOF overvåger og registrerer alle ynglende havørne og deres redestederDOF samarbejder med skovejere og myndigheder om at beskytte redestederne og forhindre forstyrrelser af ørneneDOF offentliggør hvert år en rapport om havørnebestandens status og ungeproduktionDOF skaber opbakning til havørnen ved at arrangere offentlige ture til egnede steder, hvor skovgæster kan opleve ørnene uden at forstyrreFakta om havørneHavørnen er Europas største ørn. Den kan blive over 30 år gammel og yngler ved lavvandede kyster, søer og fjorde. Den lever af ådsler, fisk, vandfugle (gerne blishøns og skarver) samt mindre pattedyr. De voksne ørne danner normalt par for livet. Reden kan blive over tre meter høj og kan veje op til 500 kg. Arten har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden fra 1900-1994.Fakta om kongeørneKongeørnen er lidt mindre end havørnen og flyver mere elegant. Den findes blandt andet i Nordamerika, Nordafrika, Østeuropa og Nordeuropa. I 1999 ynglede der i Lille Vildmose i Nordjylland det første par kongeørne i Danmark i nyere tid. Kongeørnen lever af fugle (især gæs), harer og mindre gnavere, men den går heller ikke af vejen for at æde ådsler.