Økonomisk opretning – aktiv jordpolitik

Af Ralf Smidt, Prins Valdemars Alle 17

Kassen er tom – borgmesterinden og hendes flertal har ødelagt kommunens økonomi, så krisestyring i panik skal nu sælges til borgerne som økonomisk opretning med besparelser og et egnsteater. Borgmesterflertallet har valgt at benytte brætspillet Matador til planlægning af Bymidtens lyksaligheder. Matadorspillet har den fordel, at rigtige penge ikke er nødvendige for at gennemføre noget som helst.Men varm luft – det har flertallet til gengæld rigeligt af. Budget i balance har vi først i år 2015, forudsat det nuværende byråd ved det kommende valg har undergået en kraftig udskiftning.  At flytte plejeboligerne fra Poppelvej til en af byens mest attraktive grunde, biblioteksgrunden, gør bestemt ikke plejeboligerne billigere – tværtimod. At sammenkæde et Føtex – som vi i Bymidten ikke har behov for – med plejeboliger – giver heller ingen mening. At Byens Hus nu bliver til en ombygning af en dødssyg forurenet fabrikshal til bibliotek og musikskole – det skal man være medlem af flertallet for at se logikken i. Helbred, brandsektionering og flugtveje er begreber der tages meget let på her i kommunen, undtaget naturligvis skimmelsvamp. Jeg kan nu få øje på den skjulte logik i Matadorspillet – Skovensvej skal åbnes til Nymøllevej. Herved kan det totale trafik- og parkeringskaos i fremtidens bymidte afhjælpes! Dette visionære tiltag, åbning af Skovensvej, nævnes slet ikke! – Skyldes det hensynet til de hemmelige forhandlinger borgmesteren som sædvanlig fører med interesserede købere af kommunal jord? Borgerne er hun stadig ikke i dialog med!En verserende sag fra nabokommunen, hvor Hillerød kommune agter at ekspropriere en grundejers landejendom i Ullerød, mod en erstatning på 2,9 mio. kr., for så senere at tjene på videresalg af byggegrundene til "interesserede købere" – passer perfekt til jordpolitikken i Allerød. For fuldstændighedens skyld nævner jeg lige at grundejeren tidligere er blevet budt 26 mio. kr. af SKANSKA!Hvorfor anvender byrådsflertallet i Allerød Kommune ikke denne "humane" fremgangsmåde der kunne medvirke til at redde kommunen ud af den økonomiske suppedas, som den p.t. befinder sig i?Borgmesteren og byrådsflertallet kunne blot imødekomme borgmesterens egne ønske om en aktiv kommunal jordpolitik og hurtigt – meget hurtigt ekspropriere borgmesterens grund med henvisning til almenvellet og benytte Hillerød modellen medens det endnu er muligt!Så ville Føtex komme til at ligge helt perfekt tæt på motorvejen og kunne samtidig få alle sine ønsker om parkeringsforhold opfyldt, uden at skulle grave den halve bymidte op. Det ville da også kun være retfærdigt, at borgmesteren på denne måde var med til at betale for bl.a. det nye rådhus og opretning af Allerøds økonomi.Jeg forventer ikke svar fra forvaltningen, flytteopfordringer fra viceborgmester Erik Lund, Allerød Konservative og flere velmenende råd fra Ivan Kastrup, Blovstrød Listen. Vi er nemlig ikke enige.