Nyt tilbud til unge patienter på Fjorden

Fornylig blev udvidelsen af det ungdomspsykiatriske afsnit Elmehus på Fjorden, der er Roskilde Amts psykiatriske sygehus, indviet. Udvidelsen betyder, at skærmning af unge ikke længere behøver at foregå på voksenafdelingen

AMT: Skærmning af patienter vil sige, at patienten gennem fysisk afskærmning og/eller gennem personalets samvær med patienten skærmes fra omgivelserne. Det gøres for at beskytte den enkelte patient og begrænse påvirkninger og indtryk. På den måde kan patienterne bedre bevare overblikket og kontrollen over sig selv.