Nyt netværk i Nordsjælland

Netværket skal samarbejde om bæredygtig bygningsrenovering

Foto: Michael Braunstein

18. januar mødtes grønne virksomheder fra Nordsjælland med Martin Lidegaard (RV), Nick Hækkerup (S) og Mette Abildgaard (K) for at stifte et virksomhedsnetværk, der skal komme med konkrete anbefalinger til grøn bygningsrenovering.

Allerød-virksomheden Niras er en del af netværket af virksomheder.

Martin Lidegaard har taget initiativ til netværksmødet, 'fordi byggesektoren står for en stor del af vores energi- og materialeforbrug, mange kommuner har store potentialer for besparelser, og samtidig er det et område med oplagte muligheder for vækst og jobskabelse', hedder det i et oplæg, der fortsætter:

'Der er en masse kompetencer i Nordsjælland på det område, og de skal nu udnyttes til fulde ved i fællesskab med virksomheder og kommuner at identificere både barrierer, potentialer og konkrete politiske løsninger. Det gælder både i forhold til finansiering, planlægning og målrettet innovation inden for energirenovering og bæredygtige byggematerialer, herunder genbrugsmaterialer.'

Netværket skal føre til en række politiske anbefalinger, der bliver forelagt kommunerne i efteråret 2016.