Nye navne og teknikdebat: Rolig opstart i kommunalbestyrelsen

Foto: Michael Thønnings

Fordeling af poster og et par sager fra teknikudvalget – heriblandt Antonihøjen – var de største sager, til det første rigtige kommunalbestyrelsesmøde, der blev holdt torsdag.

 

 

Kommunen

Det var begrænset med store sager, som den nye kommunalbestyrelse skulle tage sig af, på det første møde efter konstitueringen. Således blev det godt én time lange møde indledt med fordelingen af de sidste poster (se artiklen her ved siden af).

Men da det kom til politik og beslutninger, var det en blid start. Det var primært den nyvalgte teknikudvalgsformand, Michael Larsen (R), der måtte tage ordet og redegøre for et par sager.

Det gjaldt blandt andet Antonihøjen.

Første sag var dog omkring havnetaksterne, hvor han som tidligere havnemedarbejder, må siges at være på hjemmebane. Sagen er at man gerne har villet ensrette taksterne for at bruge de kommunale havne, og man blandt andet har sat bomme op for slæbestederne, der tilsyneladende ikke har fungeret helt efter hensigten.

– De dukkede op på sidste møde i teknikudvalget og vi havde en god debat om hvad det koster at få dem til at virke, sagde Michael Larsen (R), der påpegede at ville se om man kunne finde en løsning og ellers fjerne dem.

 

Rengøring hjem

Herefter kom en sag om hjemtagning af rengøring i Vordingborg og Nyråd, hvor man opsagde samarbejdet med dem man havde udliciteret til. Det koster 800.000 kroner få gang i egne rengøringshold og selvom oppositionslederen Michael Seiding Larsen (V) påpegede at det var besluttet af dem selv under Venstres ?regeringsperiode?, så ønskede han at få protokolleret at Venstre nu ikke ønskede at hjemtage rengøringen alligevel og derfor ville stemme imod det oprindelige forslag.

Det var dog Antonihøjen, der var mest debat om.

– Vi skal i gang med byggeriet og får sat turbo på, så vi venter med at træffe beslutningen om lokalplanen, lød det fra teknikudvalgformand Michael Larsen (R), da han fortalte om at det projekt, som oprindeligt vandt – og ideen med at en investor til selv at betale for byggemodningen, nok ikke kunne du alligevel. Det har vi tidligere beskrevet i avisen, og der var da også enighed om at man nu prøver noget andet – måske med en helt anden type boliger. Nu skal den dog lige runde forvaltningen og der skal ses på nogle muligheder. Det kom dog frem, at nogle af de almene boligselskaber kunne være interesserede i at bygge på højen, som en del af projektet.

– Men det er vigtigt det er kvalitetsbyggeri, så vi kan tiltrække ressourcestærke familie, lød det fra Bo Manderup (V), der må vente lidt endnu.

Og hvis vi bliver lidt ved Præstø, så forlød, at der var flere interesserede – både købere og lejere – til Skipperkroen på havnen, så det er nu vedtaget at leje den ud i stedet for at sælge. Hvem, der overtager stedet er dog uklart, men det blev lagt op til noget restaurantsmæssigt.

 

Skilteskov

Blandt de mindre sager, blev det vedtaget at man indfører skiltning de steder, hvor man syne det skal være lovligt at parkere med to hjul på fortovet i byerne. I følge forvaltningen skulle det dog ikke dreje sig om så mange steder lød svaret til Heino Hahn (DF), der frygtede at forslaget ville betyde en skilteskov. Desuden blev der på redningsområdet besluttet at beredskabets mål for at overholde udrykningstiderne kun  skal være 80 procent, mod det tidligere 95 procent, da det tilsyneladende ikke vil være muligt uden større investeringer.

 

 

 

Nye navne på flere områder 

Kommunen

En del udvalgsposter og bestyrelsesposter blev allerede fordelt ved det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde i sidste måned, men en del af de spændende opgaver blev først officielt fordelt denne aften, hvor de fremmødte tilskuere for hovedparten bestod af politikere og interessenter, der enten skule have nye bestyrelsesmedlemmer valgt, eller selv stod til at få poster. Således blev en række  pladser delt ud til partisoldater, om end de fleste kræver, at man er kommunalbestyrelsesmedlem.

Blandt de særligt spændende, fik Michael Seiding Larsen (V) og Lise-Lotte Møller (S) plads hos Vordingborgskolen, mens to koryfæer – tidligere borgmester Henrik Holmer (S) og tidligere erhvervsudvalgsformand Asger Diness Andersen (V) fik plads i skatteankenævnet for Sydsjælland. Femern Bælt Forum og Foden får glæde af Heino Hahn (DF), Poul A. Larsen (S) og borgmesteren, mens gymnasiet får den unge enhedslistemand – Martin  Graff-Jørgensen i bestyrelsen. 

Teaterforeningen Bøgestrømme trækker på den tidligere kulturudvalgsformand  Birthe Helth (S), mens Stars beholder Thorbjørn Kolbo (S), der får selskab af Karina Fromberg (V) – samme to er desuden  henholdsvis bestyrelsesmedlem og suppleant hos egnsteateret Cantabile 2. 

Vores allesammens rødklædte gardere, får Mogens Holmquist (DF), mens Bo Manderup (V) fortsætter hos museet og i Thorvaldsen-samlingen.

Også DGI-huset får nye folk at snakke med. Det såkaldte samarbejdsforum, der i slutningen af sidste år blev reduceret i antal kommunaltvalgte folk og indflydelse, får tilgengæld glæde af relativt profilerede politikere i og med både borgmesteren (Mikael Smed (S)), kulturudvalgsformanden (Thorbjørn Kolbo (S)) og den tidligere kulturudvalgsformand (Eva Sommer-Madsen (V)) er med.

På erhvervsfronten er der også udskiftning i Vordingborg Erhvervs  bestyrelse, hvor kommunaldirektøren, Susan Thydal (S) og Peter Ole Sørensen (V) Indtræder.

 

Skoleudvalg

Til slut var også den endelige nedsættelse af det ?Paragraf 17-stykke 4?-udvalg, der skal gøre noget ved hele skoleområdet. Det var for længe siden planlagt, at Mette Gerdøe (Ø) skulle være formand, med hvem der skulle gøre hende selskab var uklart. Det blev dog besluttet nu, og betyder blandt andet at den tidligere skoleudvalgsformand Kirsten Overgaard (V), alligevel bliver ?i skolen?, som næstformand i ?Paragraf 17?-udvalget. Det undrede ellers, at hun ikke var en del af det ?almindelige skoleudvalg, men hun får således plads i det udvalg, der skal lytte til interessenter og løse skoleproblemer. De to får i øvrigt selskab af Britt Skovgaard (S) og Marie Hansen (DF).

– Jeg glæder mig meget til at blive klogere, så vi kan styrke børns læring og trivsel, lød det fra formanden. Udvalget skal nu lytte til særligt inviterede interessenter og komme med et udkast til hvad der skal ske på skoleområdet allerede til marts.