Nye lukkedage

De nye lukkedage i institutioner og SFO'er i 2008 er godkendt i Frederikssund

Opvækst- og Uddannelsesudvalget i Frederikssund Kommune har godkendt 2008-lukkedagene for daginstitutioner og skolefritidsordninger. Daginstitutionerne holder i 2008 lukket fredagen efter Kristi himmelfartsdag og den 24. og 31. december. Ledergruppen på dagtilbudsområdet har fastlagt, at sommerlukningen i 2008 foregår i ugerne 29 og 30, og dette er meldt ud til forældrene. Herudover har hver enkelt institution mulighed for at holde to lukkedage beregnet på at samle personalet til pædagogisk udviklingsarbejde. På alle lukkedagene skal der tilbydes pasning i distriktet til de børn, hvis forældre ikke holder fri eller har ferie på lukkedage og i lukkeuger. I 2008 lukkes skolefritidsordningerne (SFO'erne) grundlovsdag og den 24. og 31. december. På disse dage tilbydes der ikke alternativ pasning. Derudover lukkes SFO'erne fredagen efter Kristi himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår, men på disse dage tilbydes der alternativ pasning i distriktet. Det samme gælder for sommerlukningen i ugerne 29 og 30. Der er ikke noget lovkrav om, at kommunen skal tilbyde alternativ pasning når en SFO har lukket.