Nye i erhvervsforening

STENLØSE: Stenløse Erhvervsforening afholdt generalforsamling den 27. marts, og det skete med valg af tre nye til bestyrelsen, nemlig ejendomsmægler Birgitte Bøllehuus, filialdirektør i Nordea Betina Christiansen samt direktør Bjarne Tønnesen. Formanden, Robert Smith-Sørensen, blev genvalgt. Stenløse Erhvervsforening har i dag 114 medlemmer.