Nu skal der affaldssorteres i Hørsholm

Hørsholm Kommune er endelige klar til at rulle en ny affaldssortering ud. Borgere i etage- og nogle rækkehusboliger bliver de første

Fra november og et halvt år frem ruller Hørsholm Kommune den nye affaldsordning ud til borgerne med sortering af fem affaldstyper.
Fra november og et halvt år frem ruller Hørsholm Kommune den nye affaldsordning ud til borgerne med sortering af fem affaldstyper.

Det har været længe undervejs, men nu er Hørsholm Kommune klar til at udbrede affaldssortering ved alle husstande i kommunen.

Allerede fra november får etage- og nogle rækkehusboliger opsat nye fælles affaldsbeholdere, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Beboere i parcelhuse og rækkehuse, der skal have beholdere på deres egen grund, får leveret de nye affaldsbeholdere i løbet af første halvår 2020. Den endelig plan for det er først klar senere på året, meddeler kommunen videre.

Målet med den nye affaldssortering er at nå det nationale mål på 50 procents genanvendelse af ressourser i husholdningsaffaldet i 2022. Ifølge Norfors ligger genanvendelse lige nu på kun 19 procent.

Jan H. Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, ser meget frem til den nye affaldsordning:

"Lige nu tager vi en tur på genbrugspladsen for at sortere. Med den nye ordning kan vi sortere hjemme i husstanden, hvor affaldet bliver afhentet. På den måde øger vi den samlede genanvendelse, og vi kommer allesammen til at køre lidt færre ture til genbrugsstationerne i weekenderne," siger han i pressemeddelelse.

Affaldsgebyret er fra 2018 til 2019 steget med 188 kroner, men det er et gebyr, der kan variere fra år til år.

I andre kommuner har borgerne affaldssorteret i lang tid. At det først bliver Hørsholms tur i år skyldes flere ting, og Jan Klit anerkender da også, at ordningen har været lidt længe undervejs.

"Jeg ved, at der er mange borgere, der undrer sig over, hvorfor vi ikke allerede sorterer ved husstandene i Hørsholm. Det skyldes bl.a. kommunens størrelse, for man skal op på en vis størrelse for, at det kan løbe rundt. Man sorterer i nogle fraktioner, og de skal op i en vis volumen, før det kan svare sig at arbejde med det. Desuden har det været vigtigt for os at gøre det ordentligt og være rigtig godt forberedte," forklarer udvalgsformanden.

Det er også forklaringen på, at den nye affaldsordning er blevet til i samarbejde med Allerød og Rudersdal kommuner.

LÆS OGSÅ: Test din paratviden om den nye affaldsordning

"For at få mest mulig synergi ud af indsatsen løftes opgaven med Allerød og Rudersdal kommuner . Vi skal ikke ende i en situation, som i 1990'erne, hvor affaldet alligevel bliver blandet sammen på forbrændingsanlæggene. Nu er vi, såvel som Norfors, klar til at håndtere de større mængder af sorteret affald," fastslår Jan Klit.

I første omgang bliver det muligt at sortere papir, glas, plast, metal og pap, der hvor man bor. Sortering af bio-affald bliver først muligt senere.

Allerede når affaldsbeholderne er sat op på matriklen, kan man begynde at sortere sit affald. Herfra vil der blive afhentet papir, pap, plast og glas hver anden uge samt metal hver fjerde uge i etageboligerne og de rækkehusbebyggelser, som skal have fælles affalds-øer.

Intervallet for tømning i parcelhuse er hver tredje uge for plast og papir, hver fjerde uge for pap samt hver ottende uge for glas og metal.

Hver husstand i Hørsholm vil modtage udførligt informationsmateriale sammen med affaldsbeholderne, hvori det fremgår hvordan affaldet sorteres korrekt.

De nye affaldsbeholdere kan her i løbet af oktober ses på den lokale genbrugsplads.

Hørsholm Kommunes hjemmeside kan du læse mere om ordningen, og hvad det kommer til at betyde for dig.