Nu forskønnes Usserød Kongevej

I juni indledes arbejdet med at forskønne strækningen ud for Kongevejs Centret

Foto: Morten Timm

Den længe ventede forskønnelse af Usserød Kongevej mellem Midtpunkt og sygehusgrunden er lige rundt om hjørnet.

Faktisk sættes arbejdet i gang her i forsommeren, og første af tre faser er strækningen ud for Kongevejs Centret.

Som en del af budgetaftalen er der afsat 23,7 mio. kr. til det samlede forskønnelsesprojektet, hvor Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) på deres seneste møde netop har besluttet at igangsætte første fase, som er budgetteret til 10 mio.

"Målet er at gøre det attraktivt og mere indbydende at færdes og opholde sig her samt være et mere rart at bo der," siger Kristin Arendt (K), formand for MPU.

Og hun mener i den grad, at forskønnelsen er tiltrængt.

"Lige siden jeg flyttede til Hørsholm i 00'erne har jeg synes, at det var forfærdeligt. Det ligner i hvert fald ikke en Kongevej og inviterer heller ikke til at gå der," fastslår hun.

Forskønnelsen er af drømmen om en grøn vejstrækning, der indebærer plantning af seks forskellige træsorter (både nåletræer og letløvede samt blomstrende træer) ,blomstrende busk- og staudebeplantning samt urter og græsser, så det bliver mere indbydende og levende. Et nyt helleanlæg skal også gøre det mere behageligt og sikkert for gående at krydse vejen.

"Vi kan ikke fjerne bilerne, men vi kan gøre det mere lækkert at færdes der," fastslår Kristin Arendt.

Derudover skal både fortov, cykelstier og kørebane renoveres, så det optimerer og løfter gaden. Endelig skal der etableres et lyskryds ved Birkevej.

Arbejdet med første fase indledes for alvor i juni, og den forventede anlægsperiode er sat til fem måneder.

Det vil undervejs være nødvendigt at ensrette trafikken ad Usserød Kongevej. Det betyder, at trafikken fra syd mod nord, herunder busserne, bliver ledt bag om Kongevejs Centret. Mens trafikken fra nord mod syd fortsat kører ad Usserød Kongevej.

Anden fase af forskønnelsesprojektet bliver strækningen fra Kongevejs Centret op til krydset ved Hørsholm Midtpunkt, og tredje fase er fra Kongevejs Centret og hen til sygehusgrunden. Det bliver dog tidligst i 2019.