Ni vil være direktør for Willumsens Museum

Museets bestyrelse satser på at have stillingen besat allerede fra 1. januar

"Jeg havde regnet med ti ansøgere, så antallet passer meget godt med mit gæt," siger formanden for museets bestyrelse, Finn Vester (S).Den samlede bestyrelse suppleret med to medarbejder-repræsentanter skal nu finde den bedst egnede kandidat til at lede J.F. Willumsens Museum.Ifølge stillingsopslaget skal den nye direktør have ansvar for museets daglige drift og sponsorpleje, personaleledelse, markedsføring, vedligeholdelse og udbygning af samlingen, forskning, udstillingsvirksomhed og udarbejdelse for en vision for museets udvikling i samarbejde med bestyrelsen. Desuden forventes det, at den nye direktør er aktiv i det lokale erhvervs- og kulturliv.Stillingen blev ledig efter at museets mangeårige leder, mag.art. Leila Krogh, valgte at sige sin stilling op. Det skete efter flere måneders uro omkring museet. En kritisk rapport fra Kommunernes Revision bevirkede, at museets daværende formand, borgmester Knud B. Christoffersen (S) valgte at gå af. Efterfølgende har både revisionsfirmaet Ernest & Young foretaget en undersøgelse af hvordan museet har forvaltet indbetalinger fra de mange fonde, der bidrager til museet. Og  i løbet af kort tid afleverer Kammeradvokaten en rapport, som Frederikssund Kommune har bestilt. Rapporten skal afdække, hvad der er gået galt og hvem der er ansvarlig for budgetoverskridelser og anden uorden i økonomien på det kommunalt ejede museum.