Nej til skolelukninger

"Venstre ser ikke, at en skolelukning er fremtidens løsning," siger gruppeformand Lone Hansen

Foto: Michael Braunstein

Også Venstre siger nej til at lukke en af Allerød Kommunes skoler som et led i udmøntningen af de vedtagne besparelser.

'Vi vil gerne fremtidssikre vores kommune og hvordan gør vi så det bedst muligt? Det gør vi i hvert fald ikke ved at lukke en skole,' skriver gruppeformand Lone Hansen i et indlæg.

'I Allerød er vi nødt til at fastholde det høje faglige niveau, vi har på alle vores seks skoler. Vi er nødt til at dyrke børnenes nærhed til skolen, dyrke kammeratskabet, dyrke alle forhold, som er vigtige for trivsel og læring. Det er også nødvendigt, at vi anerkender børnefamiliernes vilkår i Allerød. Mange af os pendler ud af byen. Det udfordrer børnefamiliernes hverdag, der derfor har brug for, at skolerne ligger tæt på hjemmet,' skriver Lone Hansen og fortsætter:

'I Allerød har vi har store økonomiske udfordringer i disse år, men vi er nødt til at kigge på andre mulige besparelsestiltag end på børne- og skoleområdet.'