Nej til klasseopdeling

Kære skolebestyrelse og skoleledelse på Gentofte Skole.

Det er med stor forundring, at jeg læser det nye princip om tvungen ny klasseopdeling på 5. klassetrin. Dette er en markant ændring af hele 'grundfilosofien' på Gentofte Skole og det, som adskiller Gentofte Skole fra de mere 'SKUB'-ivrige skoler i kommunen.

En af grundene til, at vi (min hustru og jeg) i sin tid syntes, at Gentofte Skole var at foretrække for vores børn frem for alternativer (herunder privatskolerne), var netop, at Gentofte Skole ikke lagde sig fladt på maven og blindt accepterede alle de nye og uprøvede principper i SKUB, men at man fastholdt bl.a. klassen som det daglige udgangs- og holdepunkt for eleven.

Som udgangspunkt er det min holdning, at 'if it ain't broke, don't fix it'. Hvis man ser på Gentofte Skoles resultater for bl.a. 9. klasses afgangsprøver, virker det ikke, som om der er noget i vejen med det eksisterende system. Snarere tværtimod. Gentofte Skole ligger endog meget pænt placeret i kommunen.

Jeg er bange for, at alle de omvæltninger, som sker med børn og unge i årene i og lige efter 5. klasse, vil blive endnu mere uoverskuelige for dem, hvis de også skal til at forholde sig til nye klassekammerater, miste gamle venner m.v. Jeg frygter, det kan gå ud over deres lyst til at gå i skole og dermed også deres indlæring.

Jeg vil derfor kraftigt opfordre skolebestyrelsen til at genoverveje princippet og fjerne tvangselementet og i stedet lægge mere vægt på perioder med 'blandede klasser' også i de større klasser, ganske som det foreslås for 0. til 5. årgang.

Jeg tror, at denne metode vil opnå nøjagtig det samme, nemlig at børnene oplever nye sammenhænge og indgår i nye roller og relationer, men uden risikoen for, at omvæltningerne virker forstyrrende for både børn og forældre, og at den faglige indlæring derfor undergraves.