Nasar Khader til folkemødet

Foto: THOMAS OLSEN
FOTO:THOMAS OLSEN 150816
  NASAR KHADER BNER RETS SOMMERM¯DE P LISELUND SLAGELSE
FOTO:THOMAS OLSEN 150816 NASAR KHADER BNER RETS SOMMERM¯DE P LISELUND SLAGELSE

Folkemødet Kalundborg i Høng den 25. maj skal også diskutere højredrejningen i Europa. Den politiske udvikling i blandt andet Polen og Ungarn er blevet temmelig national og EU har reageret skarpt imod udviklingen i de to lande.

– Tyrkiet har udviklet sig til et reelt diktatur. Vores nabo Tyskland har store udfordringer med nynazister. Og i vores eget land viser højredrejningen sig på flere måder. Ovenstående er blandt anden en af grundene til, at vi synes det vil være relevant at diskuterer udviklingen i Europa, siger Niels Erik Danielsen fra debat-styrergruppen.

Overskriften på debatten hedder: Udviklingen i Europa – Populisme eller…

Den foregår i telt nr. 1 og deltagerne er fem nuværende folketingsmedlemmer. De er:Henrik Dahl, Liberal Alliance. Marcus Knuth, Venstre. Kaare Dybvad, Socialdemokratiet, Eva Flyvholm, Enhedslisten og Nasar Khader, De Konservative. Ordstyrer bliver Malene Grandjean.