Myndighed står fast: Det var OK ikke at efterforske Tibetsagen

Tibet-demonstranter kritiserer Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Tog ikke klager om Kina-besøg alvorligt.

Politiklagemyndigheden gjorde det rigtige, da anmeldelser om politiets magtmisbrug mod demonstranter ved Kina-besøg blev afvist, fastholder direktør Kirsten Dyrman.
Politiklagemyndigheden gjorde det rigtige, da anmeldelser om politiets magtmisbrug mod demonstranter ved Kina-besøg blev afvist, fastholder direktør Kirsten Dyrman.

Både i 2012 og i 2013 afviste politiklagemyndigheden at efterforske, om politiet havde begået magtmisbrug eller andre strafbare handlinger under to kinesiske besøg i København.

Forleden kunne Tibetkommissionen imidlertid slå fast, at der var tale om "klart ulovlige" ordrer, da Københavns Politi hindrede folk i at ytre sig og forsamle sig.

For eksempel blev flere borgere frataget tibetanske flag. Præsident Hu Jintao og Yu Zhengsheng, formand for det kinesiske parlaments overhus, måtte ikke se demonstranter ved de to besøg.

Politiloven, Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev tilsidesat, står der i beretningen fra kommissionen.

Disse konklusioner får dog ikke Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) til at revurdere sin håndtering af forløbet.

– Vi mener stadig, at vi dengang traf de rigtige afgørelser, hvilket statsadvokaten var enig med os i, lyder det fra direktør i DUP, Kirsten Dyrman.

I alt modtog DUP fem sager om kinesiske besøg i 2012 og i 2013.

Der forelå ikke "oplysninger eller tilstrækkelig mistanke om, at der af enkeltansatte, herunder ledende medarbejdere i Københavns Politi, var truffet ulovlige beslutninger eller afgivet ulovlige ordrer om at begrænse demonstranternes ret til at demonstrere", skriver direktøren i en mail til Ritzau.

Først i efteråret 2015 besluttede DUP at tage fat. Det skete, da daværende politidirektør Thorkild Fogde besluttede at anmelde sine egne folk. Han foretog den usædvanlige opringning, da hans medarbejdere havde præsenteret ham for en operationsbefaling, hvori ordren stod.

Den sene erkendelse på Politigården skyldes indirekte en retssag, som seks demonstranter havde anlagt.

– Jeg har fuld forståelse for, at det har været en opslidende proces for de involverede, men vi kan kun sætte en efterforskning i gang, når der er et tilstrækkeligt mistankegrundlag, skriver Kirsten Dyrman.

I Støttekomiteen for Tibet undrer formanden, Anders Højmark Andersen, sig. Han gik ud fra, at DUP ville være mere grundig og bede om bevismateriale og indkalde de berørte til afhøring.

– Når flere mennesker klager samlet over politiets adfærd og dispositioner i en række separate tilfælde, og når klagen drejer sig om noget så usædvanligt og i et demokrati så vigtigt som krænkelser af ytringsfriheden, så kunne DUP i det mindste have bedt os om flere oplysninger, før de afviste sagerne, siger han.

– Hvis DUP foretrækker, at klagere henvender sig direkte og med detaljerede klageskrifter vedlagt dokumentation, så kunne de have bedt os om at indsende sådanne. I stedet fik vi bare en blank afvisning, siger Anders Højmark Andersen.

Det langvarige forløb har haft betydning. Et eventuelt strafansvar for magtmisbrug og pligtforsømmelse er forældet, fastslår Tibetkommissionen. I stedet lægger den op til disciplinærsager mod to ledere.