Muslimer frygter øget mistrivsel i skolen ved tørklædeforbud

Forbud mod tørklæder i skoler vil være en overtrædelse af menneskerettigheder, mener muslimsk organisation.

Anbefalingen om at forbyde hovedtørklæder i både folkeskoler og privatskoler er kommet fra Kommissionen for den glemte kvindekamp. (Arkivfoto).

Anbefalingen om at forbyde hovedtørklæder i både folkeskoler og privatskoler er kommet fra Kommissionen for den glemte kvindekamp. (Arkivfoto).

Det vil være en krænkelse af muslimske skolepigers ret til at udøve deres religion, hvis der indføres et forbud mod tørklæder i folkeskoler og privatskoler.

Det mener organisationen Dansk Islamisk Trossamfund, som varetager muslimers interesser.

– Børn er i dag meget bevidste om deres valg. Og det er den muslimske pige også.

– Lovgivere skal ikke bestemme, hvordan den muslimske pige går klædt i skolen, hedder det i en pressemeddelelse fra organisationen.

Organisationen begrunder blandt andet modstanden mod anbefalingen med, at "frihedsrettigheder er et bærende fundament i det danske samfund".

Anbefalingen om at forbyde hovedtørklæder i både folkeskoler og privatskoler er kommet fra Kommissionen for den glemte kvindekamp.

Kommissionen er nedsat af regeringen for at komme med bud på, hvordan der kan gøres op med social kontrol af kvinder med minoritetsbaggrund.

Men anbefalingen rammer ved siden, mener den muslimske organisation.

– Dansk Islamisk Trossamfund mener, at et tørklædeforbud vil være en menneskerettighedsovertrædelse, der vil øge polariseringen og mistrivslen i skolen, står der i pressemeddelelsen.

Anbefalingen begrundes med, at mindreårige piger ikke "skal overlades det ansvar at til- eller fravælge et så markant religiøst symbol som et hovedtørklæde".

Der er ikke tal på, hvor mange piger der bærer tørklæde i danske skoler.

Der er heller ikke tal for, hvor mange der føler sig presset til at tage det på. Ligesom der heller ikke er evidens for, at et forbud vil mindske social kontrol.

Anbefalingen er et udtryk for kommissionsmedlemmernes subjektive holdninger, mener Dansk Islamisk Trossamfund.

– Social kontrol af piger og kvinder bør undersøges og bekæmpes. Men ikke på bekostning af den muslimske piges ret til at bære tørklæde, lyder det.

Organisationen møder opbakning fra Det Jødiske Samfund. Det er den største jødiske menighed i Danmark.

Det Jødiske Samfund erklærer sig i en pressemeddelelse "forundret over, at man fra kommissionens side kan komme med så vidtgående et forslag uden at fremlægge skyggen af fakta, undersøgelser eller konsekvensvurderinger".

– Kommissionen udpeger alle piger med tørklæder til at være ofre for forældrenes behov for at være velansete i sociale kredse.

– Det er en helt urimelig stigmatisering af muslimske piger og deres familier. Og det affejer fuldstændigt de religiøse begrundelser for at bære tørklæde, hedder det.

Afsenderne af meddelelsen fra Det Jødiske Samfund er formand Henri Goldstein og overrabbiner Jair Melchior.

/ritzau/